Политика за поверителност

Каква информация
събираме?

Личната информация е информация, която може да се използва за
пряка или косвена идентификация. Личната информация включва също анонимна
информация, която е свързана с информация, която може да се използва за пряка
или косвена идентификация. Личната информация не включва информация, която е
необратимо анонимизирана или обобщена, така че тя вече не може да ни даде
възможност, в комбинация с друга информация или по друг начин, да ви
идентифицираме.

Ние ще събираме и използваме лични данни единствено, ако са ни
необходими, за да се съобразим с нашите законови задължения или за да ни помогнат
за администриране на нашия бизнес и за да предоставим исканите от вас услуги.

Ние събираме информация от вас, когато се регистрирате на нашия
сайт, направите поръчка, абонирате за нашия бюлетин или участвате в анкета или
проучване.

Когато поръчвате или се регистрирате на нашия сайт, според необходимостта,
може да бъдете помолени да въведете следната информация: вашето име, имейл
адрес, адрес за доставка и телефонен номер. Можете да посетите нашия сайт и анонимно.

За какво използваме
вашата информация?

Ние използваме информацията, която ни предоставяте само за конкретните
цели, заради които предоставяте информацията, както е посочено в момента на
събирането и както е разрешено от закона. Информацията, която събираме от вас,
може да бъде използвана по следните начини:

  • За да персонализирате изживяването си

(вашата информация ни помага да отговорим по-добре на вашите
индивидуални нужди)

  • За да подобрим нашия уебсайт и вашето пазаруване

(непрекъснато се стремим да подобряваме нашия уебсайт въз основа
на информацията и обратната връзка, които получаваме от вас)

  • За да подобрим обслужването на клиентите

(вашата информация ни помага да бъдем по-ефективни в обслужването
на вашите заявки и в поддръжката на услугите, които предлагаме)

  • За обработка на транзакции, включително извършване на вашите
    плащания и доставка на заявените продукти или услуги.
  • Администриране на специални промоции, анкети или други функции
    на сайта.
  • За изпращане на периодични имейли

(имейл адресът, който предоставяте за обработка на поръчки, може
да се използва за изпращане на важна информация и актуализации, свързани с
вашата поръчка, също и така за получаване на допълнителна информация за
продукта или услугата и т.н.)

 

Вашите права

Ние предприемаме отговорни действия, за да гарантираме, че личната
ви информация е точна, пълна и актуална. Вие имате право на достъп, коригиране
или изтриване на личната информация, която събираме. Също така имате право да
ограничите или да откажете по всяко време по-нататъшната обработка на личните
ви данни.

За да защитим поверителността и сигурността на личната ви
информация, можем да изискаме информация от вас, която да ни даде възможност да
потвърдим вашата самоличност и право на достъп до такава информация, както и да
търсим и да ви предоставим личната информация, която поддържаме. Има случаи,
когато приложимите закони или регулаторни изисквания ни позволяват или изискват
да откажем да предоставим или да изтрием част или цялата лична информация,
която поддържаме.

Разпространяваме ли
някаква информация на външни лица?

Ние не продаваме, не търгуваме или по друг начин не прехвърляме на
външни лица вашата лична информация. Това не включва надеждни трети страни,
които ни помагат да управляваме нашия уебсайт, да осъществяваме нашия бизнес,
да извършваме плащания, да доставяме закупени продукти или услуги, да ви
изпращаме информация или актуализации или да ви обслужваме по друг начин, стига
тези страни да се съгласят да запазят тази информация поверителна. Можем също
така да споделим вашата информация, ако смятаме, че това е необходимо за
спазване на закона, за прилагане на правилата на нашия сайт или за защита на
нашите или други права, собственост или безопасност.